"book is aimed" — Słownik kolokacji angielskich

book is aimed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest rzucona
  1. aim czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This book, like the others, was aimed at the male market.

    Podobne kolokacje: