"book fails" — Słownik kolokacji angielskich

book fails kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oceny niedostateczne książki
  1. book rzeczownik + fail czasownik
    Luźna kolokacja

    Of course it matters to me if the book fails and we lose the investment.

    Podobne kolokacje: