"book expresses" — Słownik kolokacji angielskich

book expresses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekspresy książki
  1. book rzeczownik + express czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Money refers to a rich future while a book expresses intelligence and a possible career as a teacher.

    Podobne kolokacje: