"book expounding" — Słownik kolokacji angielskich

book expounding kolokacja
Popularniejsza odmiana: book expounds
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): objaśnianie książki
  1. book rzeczownik + expound czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He acquired mastery over the books expounding the six systems of Indian philosophy.

    Podobne kolokacje: