"book expounds" — Słownik kolokacji angielskich

book expounds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka objaśnia
  1. book rzeczownik + expound czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He acquired mastery over the books expounding the six systems of Indian philosophy.

    Podobne kolokacje: