"book commemorating" — Słownik kolokacji angielskich

book commemorating kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upamiętnianie książki
  1. book rzeczownik + commemorate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A book commemorating the attempt was written in 1994 by Anthony Smith, noted science and travel writer, explorer, and lighter-than-air enthusiast.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo