"book binds" — Słownik kolokacji angielskich

book binds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka związuje
  1. book rzeczownik + bind czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He held it - a ledger-size book bound in imitation brown leather - and paced around the kitchen as he talked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo