"book arrives" — Słownik kolokacji angielskich

book arrives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka przybywa
  1. book rzeczownik + arrive czasownik
    Luźna kolokacja

    The books then finally arrived at the school several years late, although the Bishop kept a number of the best for himself.

    Podobne kolokacje: