"book analyzes" — Słownik kolokacji angielskich

book analyzes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka analizuje
  1. book rzeczownik + analyze czasownik
    Luźna kolokacja

    This book analyzes their efforts using modern project management methods.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo