"bleak time" — Słownik kolokacji angielskich

bleak time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponury czas
  1. bleak przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Such a story of healing is what we all need in this politically bleak time.

    Podobne kolokacje: