"bizarre setting" — Słownik kolokacji angielskich

bizarre setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziwaczna sceneria
  1. bizarre przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This bizarre setting was further evidence - if any was needed - of Berlin's turbulent history.

    Podobne kolokacje: