BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"binary choice" — Słownik kolokacji angielskich

binary choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dwójkowy wybór
  1. binary przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Too often there's been a binary choice between the Government providing a service itself, or outsourcing it to the private sector.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo