BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"beyond the time" — Słownik kolokacji angielskich

beyond the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po czasie
  1. beyond przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We are long beyond the time when the people of the Land could meet all our need.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo