"between times" — Słownik kolokacji angielskich

between times kolokacja
Popularniejsza odmiana: between the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tymczasem
  1. between przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What had happened between the time he came to see me and now?

    Podobne kolokacje:

podobne do "between times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "between times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłówek