eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"between the time" — Słownik kolokacji angielskich

between the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między czasem
  1. between przyimek + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What had happened between the time he came to see me and now?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo