BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"between one's time" — Słownik kolokacji angielskich

between one's time kolokacja
Popularniejsza odmiana: between the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośrodku czyjś czas
  1. between przyimek + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What had happened between the time he came to see me and now?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo