"between image" — Słownik kolokacji angielskich

between image kolokacja
Popularniejsza odmiana: between images
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między obrazem
  1. between przyimek + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But in the great war between image and reality, the answer seems to be "Fat chance."

    Podobne kolokacje: