"between drinking" — Słownik kolokacji angielskich

between drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między piciem
  1. between przyimek + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In recent years, research has shown a strong link between heavy smoking and drinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo