"between books" — Słownik kolokacji angielskich

between books kolokacja
Popularniejsza odmiana: between the books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między książkami
  1. between przyimek + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Between the play and books, she has been having the time of her life.

    Podobne kolokacje: