"better run" — Słownik kolokacji angielskich

better run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepszy bieg
 1. run czasownik + better przysłówek
  Silna kolokacja

  What will you do either to save money or make the plants run better, now that they are coming under common ownership?

  Podobne kolokacje:
 2. better przymiotnik + run rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  These two days we have made better runs than any hitherto.

  Podobne kolokacje: