"beloved weekend sport" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport ukochanego weekendowy
  1. beloved przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But he seemed less able to deal with signs of a crisis in a beloved sport.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo