"before drinks" — Słownik kolokacji angielskich

before drinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przed napojami
  1. before przyimek + drink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Three courses for two of us cost $52.80 before tax, tip or drinks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo