BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"beautiful image" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękny obraz
  1. beautiful przymiotnik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    The screen is filled with one hauntingly beautiful image after another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo