"beat in the season" — Słownik kolokacji angielskich

beat in the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwal porę roku
  1. beat czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They beat Arizona on Sept. 19 and 20 in the 2000 season.

powered by  eTutor logo