"beat during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbij podczas pory roku
  1. beat czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And just because you beat somebody during the season doesn't mean it will carry over into the playoffs.

powered by  eTutor logo