PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"beach picnic" — Słownik kolokacji angielskich

beach picnic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piknik na plaży
  1. beach rzeczownik + picnic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Aidan proposes to Greenlee in a romantic beach picnic, one that resembles their first date.

    Podobne kolokacje: