"picnic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picnic rzeczownik

rzeczownik + picnic
Kolokacji: 13
family picnic • company picnic • summer picnic • church picnic • July picnic • ...
picnic + rzeczownik
Kolokacji: 23
picnic table • picnic area • picnic lunch • picnic spot • picnic basket • picnic ground • ...
przymiotnik + picnic
Kolokacji: 5
annual picnic • perfect picnic • impromptu picnic • outdoor picnic • romantic picnic
przyimek + picnic
Kolokacji: 7
at a picnic • for a picnic • on a picnic • of a picnic • in Picnic • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.