"family picnic" — Słownik kolokacji angielskich

family picnic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piknik rodzinny
  1. family rzeczownik + picnic rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The happy family picnics did not resume the following summer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo