"beach book" — Słownik kolokacji angielskich

beach book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa książka
  1. beach rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yet no one dismisses film and novels in general just because popcorn movies or beach books outweigh true art.

    Podobne kolokacje: