ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"base one's conclusions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podstawa czyjś zakończenia
  1. base czasownik + conclusion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We read the case and based our conclusion in part on it.

powered by  eTutor logo