"barely large" — Słownik kolokacji angielskich

barely large kolokacja
Popularniejsza odmiana: barely larger
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skąpo duży
  1. barely przysłówek + large przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Perhaps just barely large enough to be called a cabin rather than a hut.

powered by  eTutor logo