"barely larger" — Słownik kolokacji angielskich

barely larger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie większy
  1. barely przysłówek + large przymiotnik
    Luźna kolokacja

    Perhaps just barely large enough to be called a cabin rather than a hut.

powered by  eTutor logo