"award the post" — Słownik kolokacji angielskich

award the post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznaj pocztę
  1. award czasownik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He spent 1811-12 in Stuttgart, where at least three of his operas were staged and he was awarded the post of Hofkapellmeister.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo