ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"avoid exposure" — Słownik kolokacji angielskich

avoid exposure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniknij wystawienia
  1. avoid czasownik + exposure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You should also avoid sun exposure for six weeks before and after treatment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo