"average yield" — Słownik kolokacji angielskich

average yield kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): średnia wydajność
  1. average przymiotnik + yield rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They might actually make up an average yield above 7 percent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo