BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"maximum yield" — Słownik kolokacji angielskich

maximum yield kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maksymalna produkcja
  1. maximum przymiotnik + yield rzeczownik
    Silna kolokacja

    The bonds carry a maximum yield of 6.80 percent in 2010.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo