BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"yield" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

yield rzeczownik

rzeczownik + yield
Kolokacji: 22
bond yield • crop yield • yield of several percent • dividend yield • Treasury yield • ...
yield + rzeczownik
Kolokacji: 13
yield curve • yield strength • yield loss • yield management • yield sign • ...
yield + czasownik
Kolokacji: 32
yield falls • yield rises • Yield ranges • yield drops • yield moves • ...
czasownik + yield
Kolokacji: 20
offer yields • produce yields • reduce yields • price over the yield • offer with a yield • ...
przymiotnik + yield
Kolokacji: 41
high yield • average yield • low yield • maximum yield • seven-day yield • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. average yield = średnia wydajność average yield
  • They might actually make up an average yield above 7 percent.
  • The return was 8.86 percent, or 86 basis points better than the average yield.
  • The average yield was 5.82 percent, up 32 basis points.
  • The average yield for the remaining six is 7.6 percent.
  • It had a return of 8.90 percent, or about 90 basis points better than the average yield this week.
  • Right now, these funds have an average 12-month yield of 6.1 percent.
  • The notes were sold at an average yield of 8.72 percent.
  • The notes were sold at an average yield of 9.22 percent, a bit lower than the market had expected.
  • The fund had a return of 9.01 percent, or about 96 basis points better than the average yield.
  • The average yield at the 10-year auction was 5.558 percent, better than expected.
3. low yield = niski uzysk low yield
4. maximum yield = maksymalna produkcja maximum yield
5. seven-day yield = siedmiodniowa produkcja seven-day yield
6. long-term yield = długoterminowa produkcja long-term yield
7. current yield = dochód bieżący current yield
przyimek + yield
Kolokacji: 8
in yields • of yield • to yields • on yields • with a yield • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.