"available time" — Słownik kolokacji angielskich

available time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostępny czas
  1. available przymiotnik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    I hope that, in the short time available, she will be able to answer those questions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo