ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"available book" — Słownik kolokacji angielskich

available book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostępna książka
  1. available przymiotnik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    The site www.underground-book.net has the book freely available in electronic form.

    Podobne kolokacje: