"authority removes" — Słownik kolokacji angielskich

authority removes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza usuwa
  1. authority rzeczownik + remove czasownik
    Luźna kolokacja

    That same year the French authorities removed the brazier from the tower.

    Podobne kolokacje: