"authority focuses" — Słownik kolokacji angielskich

authority focuses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naciski władzy
  1. authority rzeczownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The authorities should be focusing on the gambling in banks where the damage to people's lives and to society as a whole is so much greater!

    Podobne kolokacje: