"authority files" — Słownik kolokacji angielskich

authority files kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pliki autoryzowane
  1. authority rzeczownik + file czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The authority also filed a lawsuit related to the DP World deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo