"authority dismisses" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza odrzuca
  1. authority rzeczownik + dismiss czasownik
    Luźna kolokacja

    The authorities often dismissed the few cases that reached a prosecutor, or the court gave the perpetrator a light sentence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo