"authority cancels" — Słownik kolokacji angielskich

authority cancels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza odwołuje
  1. authority rzeczownik + cancel czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the authority later canceled the request after the day remained overcast and cool.

    Podobne kolokacje: