PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"authentic setting" — Słownik kolokacji angielskich

authentic setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): autentyczna sceneria
  1. authentic przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The filming mainly took place at authentic settings in Sarajevo and its surroundings.