"arrest a time" — Słownik kolokacji angielskich

arrest a time kolokacja
Popularniejsza odmiana: arrest several times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaaresztuj czas
  1. arrest czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has been arrested eight times, another reason to go.

    Podobne kolokacje: