"arrest several times" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaaresztuj kilkakrotnie
  1. arrest czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has been arrested eight times, another reason to go.

    Podobne kolokacje:

podobne do "arrest several times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "arrest several times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłówek
inne