"appropriate authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): właściwy organ
  1. appropriate przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In these cases the appropriate local authority must provide the service.