"approach proposed" — Słownik kolokacji angielskich

approach proposed kolokacja
Popularniejsza odmiana: propose an approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście zaproponowało
  1. propose czasownik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Iraqi leaders now propose a different approach, they said.

powered by  eTutor logo