"approach aimed" — Słownik kolokacji angielskich

approach aimed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście dążyło
  1. aim czasownik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This approach, aimed at stopping the spread of the disease, can be effective with adults.